Vilkår og betingelser | Leadlist

Leadlist

flamme

Vilkår og betingelser

Generelt

Leadlist varetages af Wildpumpkin Research (CVR: 41212942) (“Wildpumpkin Research”).

Ved at bruge Leadlist accepterer du følgende betingelser:

  1. Wildpumpkin Research har ret til på ethvert tidspunkt at ændre, udvide eller begrænse de tjenester, der stilles til rådighed. Du kan altid finde de gældende vilkår og betingelser på denne side.
  2. Ved brud på betingelserne, kan din konto blive lukket uden varsel.

Reklamebeskyttelse & CVR-registret

Leadlist indeholder information om virksomheder baseret på CVR-registeret. Kunden forpligter sig til at respektere eventuelle regler for reklamebeskyttelse og andre relevante forpligtelser i CVR-registret, når de bruger data fra vores platform.

Tilmelding

Adgang til din konto foregår via den tilmeldte e-mailadresse. Det er dit ansvar at sikre, denne ikke bliver misbrugt. Wildpumpkin Research er ikke ansvarlig for misbrug som følge af kompromiteret emailkonto.

Leadlist må ikke bruges til nogen form for ulovlig aktivitet. Leadlist må heller ikke bruges i forbindelse med voldelige, hadefulde, racistiske eller lignende aktiviteter. Wildpumpkin Research definerer egenhændigt, hvad der kan klassificeres som værende i en af disse kategorier.

Dit konto må kun benyttes af dig og din virksomhed, og oplysninger må ikke deles med 3. part.

Betaling & refusion

Ved tilmelding giver du Leadlist ret til at hæve på det tilmeldte kort, i overensstemmelse med tilmeldinger og udgivelser. Betalingen foregår via Stripe. Dine oplysninger bliver krypterede inden de afsendes, og Leadlist opbevarer ikke dine kortoplysninger. Både Stripe og Leadlist opfylder alle moderne sikkerhedsretningslinjer. Læs mere om sikkerheden hos Stripe her.

Der ydes ingen refusion på månedligte abonnenter. Refusion for årlige abonnenter vil blive vurderet per enkeltsag.

Prisændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre priserne for vores tjenester med rimelig varsel. Eventuelle ændringer i priser vil blive meddelt brugerne via e-mail eller på vores hjemmeside.

Opsigelse

Tilmeldingen kan med øjeblikkelig virkning opsiges af begge parter.

Du er ansvarlig for opsigelsen via Leadlist selv. Opsigelse via email er som udgnagspunkt ikke muligt. Opsigelse sker via servicen selv.

Dine data vil automatisk og øjeblikketligt blive slettet, hvis det kan, eller anonymiseret hvis det skal beholdes af regnskabsmæssige årsager.

Driftsstabilitet

Wildpumpkin Research bestræber højest mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder driftsforstyrrelser uden for Wildpumpkin Researchs kontrol. Her forstås bl.a. fejl på udstyr, strømsvigt, udfald på internetforbindelser, teleforbindelser eller lignende. Wildpumpkin Research tilstræber i alle tilfælde at genoprette normal drift hurtigst muligt. Wildpumpkin Research er uden ansvar for afbrydelser af nogen karakter og kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for dette.

Ansvarsfraskrivelse

Kunden skal tåle, at Leadlist og/eller Wildpumpkin Researchs produkter i forbindelse med ændringer, vedligeholdelse mv, i perioder kan være utilgængelig for Kunden. I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved de leverede produkter/ydelser har Wildpumpkin Research intet ansvar for driftstab, tab af goodwill, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Kundens retsforhold overfor kunder og tredjemand. Ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til kundens betaling i 12 måneder for Leadlist. Wildpumpkin Research er uden ansvar over for Kunden, såfremt der foreligger force majeure, f.eks. i form af fejl, nedbrud eller andre driftsforstyrrelser uden for Wildpumpkin Researchs kontrol.

Ejendomsforbehold, rettigheder og markedsføring

Data om virksomheder, leads og tekonologi i Leadlist, som Wildpumpkin Research har samlet eller frembragt på anden måde, tilhører Wildpumpkin Research. Såfremt nærværende aftale opsiges eller af anden grund ophører – uanset årsag - har Kunden ikke noget krav på at få udleveret eller beholde disse data eller kopi heraf. Alle rettigheder til at anvende ”Leadlist” og dertil hørende varemærker, domænenavne mv. tilhører Wildpumpkin Research eksklusivt. Wildpumpkin Research har ret til at anvende Kundens navn og varemærke i forbindelse med markedsføring af Leadlist og Wildpumpkin Research’s produkter i øvrigt.